Terug

Hamal Signature

Jobs  

We are looking forPlanning Manager

Functie

 • Als Planning Manager zorg je voor een efficiënte en correcte werking van de planningsafdeling zodat de servicegraad naar klanten maximaal is, het materiaalverlies minimaal en de interne processen in productie en magazijn zo efficiënt mogelijk gebeuren.
 • Je ondersteunt de bedrijfsvisie en strategie door het vertalen van de visie, strategie en vooropgestelde objectieven naar dagelijkse doelstellingen voor de afdeling en door steeds het globale bedrijfsbelang voorop te stellen.
 • Je stuurt leidinggeven aan en coacht medewerkers zodat de afdeling over een competent en gemotiveerd team beschikt om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren.
 • Je bewaakt de dagelijkse planningsprocessen zodat er dagelijks een productieplanning beschikbaar is die tijdig eindproducten beschikbaar stelt aan het pickingmagazijn, levertekorten aan klanten minimaliseert en een maximale productie-efficiëntie mogelijk maakt.
 • Je stelt een capaciteitsplanning op op middellange en lange termijn zodat er steeds voldoende productiecapaciteit en magazijnruimte beschikbaar is om klanten correct te kunnen beleveren.
 • Je waarborgt dat de afdeling steeds over doeltreffende en actuele tools beschikt en dat het productportfolio van bestaande en nieuwe producten ten allen tijden correct beheerd wordt.
 • Je analyseert voortdurend de planningsprocessen en detecteert verbeterpotentieel teneinde de juiste verbetertrajecten op te zetten, eventueel gebruik makend van modellen en technieken.
 • Je rapporteert regelmatig aan en overlegt met de Operations Director omtrent de beheersing en verbetering van de vooropgestelde doelstellingen en KPI ‘s.

 

Functievereisten

Kennis en vaardigheden:

 • Kennis van logistieke processen, planningstechnieken, voorraadbeheer.
 • PC vaardigheden: courante MS Office pakketten, ERP pakket.

Communicatievaardigheden:

Intern:

 • Overleggen en samenwerken met collega’s van verschillende afdelingen: Productie, Sales, Marketing Magazijn, Technische dienst, QC, Productontwikkeling, Logistiek, IT, CS…
 • Aansturen van de afdeling Planning.

Extern:

 • Contacten leveranciers & klanten: informatie uitwisselen en problemen oplossen mbt voorraadbeheer.
 • Extern magazijn: informatie uitwisselen en problemen oplossen m.b.t. voorraadbeheer en toelevering.