Terug

Hamal Signature

Jobs  

We are looking forSHE Manager -Niveau 1

(voltijds of 4/5de)

 

Functie

 • Voorzitter van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk.
 • Opmaken van de wettelijk verplichte administratie (globaal preventieplan, jaaractieplan, indienststellingsverslagen, werkpostfiches, arbeidsongevalaangiften…).
 • Fungeren als intern & extern aanspreekpunt voor alle aspecten betreffende veiligheid & gezondheid en onderhouden van de nodige contacten met diverse administraties en (overheids)instanties.
 • Opmaken van actieplannen met betrekking tot continue verbeteringen in het kader van veiligheid & gezondheid en daaraan gekoppelde investeringsbehoeften.
 • Je zorgt voor een grondige risicoanalyse van de werkplek en de activiteiten en neemt preventieve actie waar nodig om risico’s tegen te gaan. Je onderzoekt en analyseert incidenten en arbeidsongevallen, gaat na wat de oorzaken zijn, maakt een actieplan op ter verbetering en volgt de implementatie van de voorgestelde maatregelen op.
 • Je bent de sturende kracht achter projecten voor veiligheid en zorgt voor het milieubeleid binnen het bedrijf. Je ontwikkelt een passend en doeltreffend veiligheidsbeleid, stelt procedures op en traint het personeel daarin. Je promoot een veiligheidscultuur bij alle medewerkers en motiveert hen op vlak van veiligheid en milieu om arbeidsongevallen en werkgerelateerde gezondheidsklachten te voorkomen.
 • Om onze score op vlak van veiligheid en milieu verder te verbeteren, evalueer je voortdurend de lopende acties en bedrijfsprocessen.
 • Je zorgt ervoor dat je op het gebied van arbeidsveiligheid, -gezondheid en bescherming van het milieu steeds bijblijft met wetten en regelgeving, dat je deze kennis deelt met de organisatie en er de nodige acties aan koppelt. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de coördinatie en opvolging van interen/externe audits en het bekomen van de juiste vergunningen in die respectievelijke domeinen.
 • Je bent het aanspreekpunt voor alles wat afvalbeheer aangaat en alle andere milieuaspecten.
 • Je rapporteert aan de Operations Director en bent deel van het Factory Team.

Functievereisten

 • Masteropleiding en in het bezit zijn van het getuigschrift preventie-adviseur niveau 1
 • Minimum 2 jaar ervaring in een gelijkaardige functie.
 • Kennis van de veiligheidswetgeving en –zorgsystemen.
 • Je bent een enthousiast persoon die vanuit een vakkundige achtergrond zelfstandig, gestructureerd en planmatig projecten kan uitwerken en verbetervoorstellen kan initiëren.
 • Je slaagt er in om de ‘Health & Safety’-doelstellingen op een pragmatische manier te vertalen naar de werkvloer.
 • Je beheerst het Nederlands om helder te kunnen communiceren zowel top-down als bottom-up.